ridder

Tini Ouwendijk, LSOVD-voorvrouw van het eerste uur, is op 26 april 2016 geridderd in haar woonplaats Goes. Zij kreeg een Koninklijke onderscheiding. Tini werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar jarenlange inzet voor de LSOVD, de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers. Tini werd niet alleen vanwege haar inzet gelauwerd. Ook haar kennis en inzichten droegen bij aan de koninklijke onderscheiding. Zo zorgde Tini ervoor dat de LSOVD-actieven en veel broers en zussen van verslaafden de juiste hulp en begeleiding kregen. De broers en zussen kregen hierdoor hun leven terug. Maar ook het verslaafde familielid profiteerde er indirect van.

Als bestuurslid Vorming en Scholing  kwam Tini in 1999 tot de conclusie dat groepsleiders én telefonisten, allen ouders van een drugsverslaafd kind, niet genoeg hadden aan een cursus groepsleider en/of telefonist. Ze realiseerde zich dat ze ook op het gebied van weerbaarheid gecoacht moesten worden. Samen met SBI-therapeute Lut Storms ontwikkelde Tini een cursusaanbod Weerbaarheid, Rouwen en Familieopstellingen dat perfect aansloot bij de behoeften van onze vrijwilligers, zowel op het persoonlijke als op het ‘professionele’ vlak. Tini en Lut hebben deze trainingen vijftien jaar gegeven. Hun laatste weerbaarheidscursus vond plaats in 2014.

Naast deze trainingen en het vrijwel fulltime begeleiden van vrijwilligers en gespreksgroepen, had Tini ook een pr-taak in Zeeland. Zo onderhield ze contacten met diverse instellingen voor verslavingszorg en met de GGZ. Bovendien begeleidde Tini een aantal jaren in Halsteren ouders van dubbeldiagnose-cliënten. Haar werkkracht was zo onuitputtelijk dat haar echtgenoot Ian en de LSOVD’ers die met Tini samenwerkten zich vaak afvroegen waar Tini de energie vandaan haalde.

De LSOVD feliciteert Tini van harte met haar onderscheiding. Wij zijn er trots op haar werk te mogen voortzetten.