Ook u kunt bijdragen

Wij zijn afhankelijk van uw giften

Wij zijn een stichting, waardoor wij onze activiteiten bekostigen door middel van giften van onze leden en andere donateurs. Om onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen en in de toekomst verder uit te breiden zijn wij daarom ook afhankelijk van uw gift!

Zelfs met een kleine bijdrage zijn wij al geholpen! U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL75INGB0001386158
ten name van ‘LSOVD’ te Helmond.

Door ons lidmaatschap van de LPGGZ wordt de mogelijkheid geboden uw financiële bijdrage te declareren bij de meeste ziektekostenverzekeraars. Mogelijk is uw bijdrage in uw geval ook aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

De Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ en heeft de ANBI-status. RSIN/fiscaal nummer: 8167.66.575