Familieorganisaties

Soortgelijke instanties als de LSOVD

Labyrint~In Perspectief

De organisatie voor familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Kernactiviteiten zijn lotgenotencontact, informatie-
verstrekking, voorlichting en belangenbehartiging voor naastbetrokkenen.
http://www.labyrint-in-perspectief.nl

KOPP/KVO (kinderen van ouder(s) met een psychische stoornis en/of verslaving

Opgroeien met een of twee ouder(s) met een psychische stoornis en/of verslaving kan grote consequenties hebben tijdens de jeugd, maar ook in de volwassenheid.
http://www.trimbos.nl/onderwerpen/preventie/kopp-kvo

Ypsilon

Ypsilon is de landelijke vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose. Ze is actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting.
http://www.ypsilon.org

De Stichting Landelijke Koepel Familieraden in de GGZ (SLKF)

De SLKF is van mening dat familie voor zorgverleners een gesprekpartner is die een bijdrage kan leveren bij de behandeling of begeleiding van hun in zorg zijnde familielid. Familieleden van psychiatrische patiënten hebben belang bij een goede behandeling van hun familielid. Velen van hen zetten zich dan ook in voor individuele of collectieve belangenbehartiging via zitting in een familieraad.
http://www.familieraden-slkf.nl