Overige instanties & informatie

Kies Beter

KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.
http://www.kiesbeter.nl/

Landelijk Steunpunt Rouw (LSR)

Het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR) is een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en voorlichting over rouw.
http://www.verliesverwerken.nl

Werkstuk maken?

Voor scholieren heeft de Drugsinfolijn van Trimbos ‘De Werkstukwijzer’.
http://www.drugsinfo.nl/publiek

Stichting Lotgenotencontact

Stichting Lotgenotencontact wil – zoals de naam al zegt – lotgenoten met elkaar in contact brengen. U leest persoonlijke verhalen, kunt een oproep plaatsen en een passend lotgenotencontact vinden.
http://www.lotgenoten.nl/

Snelgezondmagazine.nl

Een online magazine over gezond gedrag. Met een interessante pagina over Gokverslaven syndroom.
http://www.snelgezondmagazine.nl/gokverslaving