Voor wie?

Onze doelgroepen

Wij werken voor en met ouders en verwanten van verslaafden in het vergroten van hun weerbaarheid, wij ondersteunen ze met telefonische en digitale hulpdiensten en waar mogelijk met gespreksgroepen en cursussen. Daarnaast geven wij informatie aan de doelgroep en anderen, daar waar dat een bijdrage kan leveren aan de belangenbehartiging van de ouders en verwanten van verslaafden, hun verslaafde familieleden en hun weerbaarheid kan vergroten.

Deelnemers in de cursussen starten altijd met een kennismaking met de begeleiders en de groep, als ze daarna willen blijven deelnemen is een deelnemersbijdrage verplicht.

Bekijk de andere video’s