Wat is verslaving?

Verslavingsgedrag

Als je kind drugs gebruikt, zie je als ouder of verwant allerlei soorten gedrag dat ook wel ‘verslavingsgedrag’ of ‘junkiegedrag’ wordt genoemd. Junkiegedrag is gedrag dat te maken heeft met het bemachtigen (‘scoren’) van drugs:

  • liegen;
  • stelen;
  • manipuleren;
  • spelen met gevoelens (vooral bij familie en hulpverleners);
  • zich onttrekken aan elke verantwoordelijkheid.

Junkiegedrag hangt af van hoe lang iemand gebruikt, hoe intensief en welke middelen hij neemt. Maar in het algemeen kun je zeggen dat de drug bepaalt hoe iemand zich gedraagt. Het meest extreme junkiegedrag zie je bij verslaafden aan illegale harddrugs. Zij laten zich niet alleen leven door de drugs zelf, maar ook door de illegaliteit ervan. Drugs kunnen ook tot gedragsstoornissen leiden:

  • onthouding;
  • problemen met seks;
  • stemmingsstoornissen.

Sommigen zien verslaving als een strijd tussen de verslaafde en zijn familie. Maar zelfs als dat conflict er niet is, wordt de familie meegesleept in het drugsprobleem en is ze er deelgenoot van. Daarom is ze niet objectief genoeg om zelf hulp te bieden. Vooral ouders zitten gevangen in een vicieuze cirkel van zelfverwijt en (begrijpelijk) tóch willen redden.

Wil je meer weten over drugs en wat ze met je doen? Op drugsinfo van het Trimbosinstituut vind je meer informatie.